Tar sitt ansvar och lyfter blicken

Låt mig presentera Shahbaz, vår relationsskapande säljchef som alltid är snabbast i service och drivs av att se långsiktiga och värdeskapande samarbeten blomma. För att förstå vad det är som gör Shahbaz så omtyckt av kunder och samarbetspartners hade jag en miniintervju med denna lite galna säljchef.

Happy Reading.

Vad säljer du?
Vår organisation står på två ben, den första och mer kända är vår personalpool och bemanning. Den andra delen av Carotte Staff är rekryteringsverksamheten. Jag ser på våra tjänster och det jag säljer som tre värdeskapande funktioner för våra kunder.

1. Den första är knuten till bemanningsbenet där jag säljer en flexibilitet till mina kunder att kunna skala upp och ner vid behov. Att inte stå med massor av personalkostnader när det är lugnt i deras verksamhet. Vi erbjuder lyxen att kunna vara flexibel och på så sätt kunna optimera och effektivisera verksamheten efter toppar och dalar.

2. Jag säljer även en trygghet till våra kunder. När de står inför ett viktigt event eller en viktig driftkväll så vet de att personalen som kommer från oss faktiskt besitter den kompetensen som efterfrågats. Det är inte tomma ord om kompetens utan det är beprövad kunskap som kommer från Carotte Academy (vårt egna utbildnings- och kvalitetssäkringsprogram).

3. Det sista handlar om den interna kompetensen på vårt kontor. Tillsammans har vi bred kompetens, vi är ett gäng rekryterare med branscherfarenhet från restaurang och event. Vi förstår rollerna vi rekryterar till och vet vad som krävs i form av personlighet, men också kompetens. Vi har alla en bakgrund inom antingen rekrytering eller besöksnäringen. Generellt i besöksnäringen har många chefer jobbat sig uppåt, men aldrig utbildats i vad man ska tänka på när man rekryterar. Det leder ofta till dyra och onödiga utgifter pga. felrekryteringar. Vad man ofta inte tänker på är att vi på Carotte Staff lägger hela våra dagar på att matcha rätt kandidat med rätt tjänst. Detta är inte är möjligt för våra kunder, då de har en miljon andra saker att stå i för att den dagliga verksamheten ska gå runt. Detta kan resultera i att man chansar eller plockar någon i sitt nätverk som nödvändigtvis inte är rätt för uppdraget.

Varför är Carotte Staff viktigt? 
För att besvara denna fråga hänvisar jag till Visitas 10-punkts program som innehåller många bra idéer kring hur vi kan utveckla besöksnäringen till det bättre. Den mest akuta punkten i deras program berör ämnet att säkerställa kompetensförsörjningen långsiktigt. Om branschen fortsätter att rekrytera i den takt som vi gör idag kommer vi att stå inför en brist på cirka 50 000 medarbetare år 2023 utöver dem som rekryteras varje år.

Carotte Staff tar sitt ansvar och lyfter blicken. Istället för att vara i samma ankdam som alla andra och dra i samma kompetens, satsar vi på vår trestegsutbildning där vi kan lyfta in personer som har rätt inställning för att senare bygga den kompetens som krävs för att kunna mätta marknadens behov. Vi säkerställer vår långsiktiga personalförsörjning och jobbar för att motverka Visitas oroväckande prognos.

Vad vill du att alla dina kunder/framtida partners ska veta? 
Att vi på Carotte har stått inför samma utmaningar som de gör idag. Vi förstår vikten av hur svårt det kan vara att rekrytera in rätt person alternativt hyra in extern kompetens. Vi har varit där. Under de 36 år där vårt systerbolag ”Carotte Catering” har varit verksamt så har de behövt hyra in och rekrytera en hel del personal till sina event och restauranger. Alltför många gånger så höll inte personalen den höga servicenivå eller hade den kompetens som vi önskat. Carotte Catering var tvungna att lyfta blicken, de stod och släckte bränder dagligen och kunde inte garantera sina kunder den service varumärket förväntades leverera. Detta var startskottet för Carotte Staff, en självbevarelsedrift för att ta tillbaka stoltheten i att leverera den service som genomsyrar hela Carotte Group och som senare slutat i att vi försörjer stora delar av besöksnäringen i Stockholm och snart Göteborg med kompetent personal.

Jag och Carotte Staff förstår våra kunder och deras utmaningar, för vi själva har varit där.