Fyra fördelar med att satsa på utbildning

Sarah Högbacka har blivit introducerad via våra sociala kanaler tidigare, hon är nu cirka två månad gammal på kontoret. Hennes officiella titel är utbildningsansvarig rekryterare. Sandra (rekryteringsansvarig) delade med sig av sin syn på rekrytering 2019 i bloggen för ett tag sedan och därför lämnas nu stafettpinnen över till Sarah som kommer prata om vad utbildning betyder för serviceyrket. Just service och inte minst inom restaurangbranschen är något Sarah kan utan och innan, från och till under 15 år har Sarah krigat sig igenom långpannor runt om i hela världen.
 

Som ny på jobbet är det mycket nytt att ta in, det är en ny kultur, nya kollegor att lära känna och nya processer och rutiner som ska fastna. Det är mycket att lära, men det är så kul. Carotte Academy är vårt utbildningsprogram och ju mer jag jobbar med programmet desto mer reflekterar jag över vikten och styrkan av utbildning i serviceyrket. Som utbildningsansvarig har en av utbildningarna blivit min hjärtefråga och jag jobbar dagligen för att utveckla konceptet.
 
Vad är det vi faktiskt gör inom Carotte Academy förutom att lära aspirerande servitriser och servitörer att servera? 
Carotte Academy är en garanti, ett kvitto på att vi anställt rätt personer och en säkerhet för såväl oss som våra kunder och konsulter att vi har personal som besitter rätt kompetens för uppdraget. 
 
Efter att ha själv ha läst bloggen slaviskt tänker jag fortsätta i vad som verkar vara ett vinnande koncept och skriva följande blogginlägg i listform. 
 

Fyra fördelar med att satsa på utbildning:
 
Självförtroende 
Kunskap ger självförtroende och självförtroende är otroligt viktigt i serviceyrket. För oss är utbildningarna ett tillfälle där vi lär våra konsulter att bära sitt förkläde med stolthet. Självsäker personal är självgående och initiativtagande. Självförtroende kommer från till stor del från kunskap och praktisk erfarenhet.
 
Jag som är ny på jobbet har stor förståelse för osäkerheten som man kan känna om man inte riktigt har rätt kunskaper. Som ny konsult hos oss kan man tack vare Carotte Academy alltid veta vad som förväntas av en när man åker ut på ett nytt jobb. Är man dessutom helt ny i branschen kan man alltid känna sig trygg i att man efter steg ett utbildningen besitter de grundläggande kunskaperna inom servering. 
 
Nya talanger
Eftersom vi har valt att satsa på utbildning och vågar investera i vår personal har vi lyxen att kunna anställa personer, inte bara efter tidigare erfarenhet utan även en person som har rätt attityd och som har god potential att lära sig. Vi lever efter filosofin att det är lättare att lära någon bära tre tallrikar än att lära någon att vara en trevlig ¨serviceminded¨ person. Det finns inget roligare än att se nya stjärnor växa fram i Carotte Academy.
 
Lära känna varandra 
Utbildningarna ger även oss som jobbar med schemaläggning och koordinering av personalen en rättvis chans att lära känna våra nyanställda. Vi får se hur de fungerar i grupp, hur de samarbetar och får en bättre bild av vilka de är. Nya konsulter får även chansen att lära känna oss lite bättre och vilka Carotte Staff är som företag. Vi känner en stolthet och trygghet i att vi känner vår personal och att de känner oss som företag. Utbildningarna är en ger oss en möjlighet att skapa och bygga en relation med alla konsulter.
 
Kultur och värderingar
Under den första delen av utbildningen ligger mycket fokus på Carotte Staff som företag. Vi pratar värderingar, kultur och varumärke. Genom att ha en öppen dialog och verkligen involvera den nya personalen i diskussionen om vilka vi som företag är och hur vi tänker kring service skapar vi en förståelse. Det är viktigt för oss att alla inom företaget kan ställa sig bakom vårt varumärke och arbeta utefter våra värderingar. Våra konsulter är våra främsta ambassadörer och vår viktigaste tillgång. Att vi investerar i dem och satsar på utbildning är för oss självklart.

Tack för att ni läste mina tankar kring utbildning och Carotte Academy.
Sarah Högbacka

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.