För företag

För företag

Carotte Staff är bemanningsföretaget inom Carotte-gruppen som hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och andra tjänster på heltid till korta deltidsuppdrag. Carotte Staff är specialiserade på roller inom servicebranschen och besöksnäringen. Vi skräddarsyr uppdragen efter våra kunders behov och drivs av att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Vi arbetar med allt från serverings- och eventpersonal, kundtjänst, reception till ledarbefattningar inom restaurang, hotell och konferens. Vårt team består av erfarna rekryterare med lång erfarenhet och hundratals lyckade rekryteringar inom rekryterings- och bemanningsbranschen.

Rekrytering

Att anställa rätt medarbetare är en av de mest kritiska delarna i en verksamhet. En felrekrytering kostar mycket pengar och därför är det ofta effektivt att använda experter. Vid en rekrytering hjälper vi dig med hela processen från kravspecifikation till annonsering och referenstagning. Vi är måna om våra kunders varumärke och jobbar aktivt med att skapa en god kandidatupplevelse för de kandidater som söker arbete hos våra kunder. Slutkandidaten blir sedan anställd direkt hos våra kunder.

Carotte Staff arbetar med kompetensbaserad rekrytering. Vad kompetensbaserad rekrytering är, hörs rätt mycket på namnet. Det handlar främst om att tydligt definiera vilken kompetens som efterfrågas och att sedan hålla denna definition för ögonen genom hela rekryteringen – från behovsanalysen, via urvalsarbetet med intervjuer och referenstagning fram till den slutliga utvärderingen – utan att bli distraherad av andra faktorer.

Bemanning

Arbetsbelastningen varierar under året och tillfällen då man behöver hyra in personal varierar. Det kan röra sig om exempelvis arbetstoppar, organisationsförändringar eller föräldraledigheter. Bemanning gör din verksamhet flexibel och du hyr in personal under den period du behöver det. Vi följer löpande upp våra konsulter och tar hela arbetsgivaransvaret. Anledningar till att ta hjälp med bemanning varierar från företag till företag men några av de fördelar de brukar se rör kostnadseffektivitet, flexibel personalstyrka, att det ger tid över till annat och att vi är duktiga på att identifiera talanger vilket minimerar felrekryteringar. Personal kan hyras på såväl deltid som heltid och såväl tillsvidare som under tidsbegränsad period. Självklart ansvarar Carotte Staff för att gällande kollektivavtal följs.

Hyrrekrytering

Ett konsultuppdrag på heltid är ett utmärkt sätt för en organisation att ta in ny kompetens och senare avgöra ifall personen ska anställas permanent. Genom att använda formen hyrrekrytering kan du först hyra och sedan anställa medarbetaren om ni trivs med varandra. Precis som med våra bemanningstjänster får du med Hyrrekrytering total kontroll över personalkostnaderna. Du spar en hel del pengar och tid eftersom du bara betalar för den effektiva arbetstiden. Dessutom slipper du lägga tid och pengar på den krävande process som det ofta innebär att rekrytera personal. Ett konsultuppdrag på heltid är ett utmärkt sätt för en organisation att ta in ny kompetens och senare avgöra ifall personen ska anställas permanent.